ముగించు

ప్రభుత్వం డియెన్టి తోర్రి వేముల

తోర్రి వేముల గ్రామం, మైలవరం మండల్, కడప జిల్లా,


వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమిక / సహ విద్య
పిన్ కోడ్: 516433