ముగించు

గజ్జల మెటర్నిటీ హాస్పిటల్

గజ్జల ప్రసూతి వైద్యశాల, డాక్టర్ . ఎ. శకుంతల డో నె. 41/1446, శoకరాపురం, కడప


ఫోన్ : 9492725587
వర్గం / పద్ధతి: ఎన్ హచ్
పిన్ కోడ్: 516001