ముగించు

ఏపిపిఎస్దెబ్ల్వుఆర్ఎస్సి సిఎంఆర్ కాలనీ

కొండపురం విలేజ్, కొండపురం మండల్, కడప డిస్ట్రి,


ఫోన్ : 9704550135-9492410252
వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమిక, ఉన్నత మరియు ద్వితీయ మాత్రమే / బాలికలు
పిన్ కోడ్: 516444