ముగించు

ఎంపియుపిఎస్ ఎం కంబలదిన్నె

మలమీదికంబలదిన్నెగ్రామం, మైలవరం మండల్, కడప జిల్లా,


ఫోన్ : 9440024552-7675968625
వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమిక. మరియుఎగువ ప్రాథమిక / సహ-విద్య
పిన్ కోడ్: 516433