ముగించు

ఎంపిపిఎస్ 1వ వార్డ్ పెద్దపసుపుల

పెద్దపసుపుల గ్రామం, పెద్దముడియం మండల్, కడప జిల్లా,


వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమిక / సహ విద్య
పిన్ కోడ్: 516411