ముగించు

VRDL, TRUENAT ల్యాబ్ లలో పనిచేయడానికి డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ పోస్టుకు 101-500 మంది అభ్యర్థుల మెరిట్ జాబితా

VRDL, TRUENAT ల్యాబ్ లలో పనిచేయడానికి డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ పోస్టుకు 101-500 మంది అభ్యర్థుల మెరిట్ జాబితా
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
VRDL, TRUENAT ల్యాబ్ లలో పనిచేయడానికి డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ పోస్టుకు 101-500 మంది అభ్యర్థుల మెరిట్ జాబితా 20/08/2020 23/08/2020 చూడు (203 KB) Merit List (5 MB)