ముగించు

LA – YSR జిల్లా – కడప డివిజన్ – కడప మండలం – చెమ్ముమియ్యపేట గ్రామం

LA – YSR జిల్లా – కడప డివిజన్ – కడప మండలం – చెమ్ముమియ్యపేట గ్రామం
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
LA – YSR జిల్లా – కడప డివిజన్ – కడప మండలం – చెమ్ముమియ్యపేట గ్రామం 07/04/2022 31/12/2028 చూడు (1 MB) Gazette No. 38 of 2022 Chemmumiyyapeta (78 KB)