ముగించు

DM & HO, Kadapa – ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ – గ్రేడ్ – II (కాంట్రాక్ట్ బేసిస్) పోస్టుల కోసం ఎంపిక జాబితా, ఫైనల్ మెరిట్ జాబితా మరియు అప్లికేషన్లు పరిగణించబడవు.

DM & HO, Kadapa – ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ – గ్రేడ్ – II (కాంట్రాక్ట్ బేసిస్) పోస్టుల కోసం ఎంపిక జాబితా, ఫైనల్ మెరిట్ జాబితా మరియు అప్లికేషన్లు పరిగణించబడవు.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
DM & HO, Kadapa – ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ – గ్రేడ్ – II (కాంట్రాక్ట్ బేసిస్) పోస్టుల కోసం ఎంపిక జాబితా, ఫైనల్ మెరిట్ జాబితా మరియు అప్లికేషన్లు పరిగణించబడవు. 13/05/2020 30/06/2020 చూడు (2 MB) Not Considered List (553 KB) Final Merit List (667 KB) Press Note (400 KB)