ముగించు

(APHSSP & NUHM) కింద పట్టణ ఆరోగ్య కేంద్రాలలో కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన వైద్య అధికారుల నియామకం నోటిఫికేషన్.

(APHSSP & NUHM) కింద పట్టణ ఆరోగ్య కేంద్రాలలో కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన వైద్య అధికారుల నియామకం నోటిఫికేషన్.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
(APHSSP & NUHM) కింద పట్టణ ఆరోగ్య కేంద్రాలలో కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన వైద్య అధికారుల నియామకం నోటిఫికేషన్. 18/12/2020 27/12/2020 చూడు (107 KB) ప్రకటన (247 KB) Application form (148 KB)