ముగించు

స్టాఫ్ నర్సులు- జిఎన్ఎమ్, బిఎస్సి (ఎన్), ల్యాబ్ టెక్నీషియన్స్, కౌన్సిలర్-ఎం.ఎస్.డబ్లు – సోషల్ వర్కర్స్ -ఫైనల్ మెరిట్ జాబితా -ఎహెచ్, పులివెందుల

స్టాఫ్ నర్సులు- జిఎన్ఎమ్, బిఎస్సి (ఎన్), ల్యాబ్ టెక్నీషియన్స్, కౌన్సిలర్-ఎం.ఎస్.డబ్లు – సోషల్ వర్కర్స్ -ఫైనల్ మెరిట్ జాబితా -ఎహెచ్, పులివెందుల
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
స్టాఫ్ నర్సులు- జిఎన్ఎమ్, బిఎస్సి (ఎన్), ల్యాబ్ టెక్నీషియన్స్, కౌన్సిలర్-ఎం.ఎస్.డబ్లు – సోషల్ వర్కర్స్ -ఫైనల్ మెరిట్ జాబితా -ఎహెచ్, పులివెందుల 22/07/2021 31/07/2021 చూడు (65 KB) FINAL MERIT LIST OF STAFF NURSE GNM (853 KB) FINAL MERIT LIST OF STAFF NURSE BSC (829 KB) FINAL MERIT LIST OF LAB TECHNICIAN (871 KB) FINAL MERIT LIST OF MSW (180 KB)