ముగించు

సూచిక నెం. CBRBOREQS(FRDC)/12/2017, తేది:06.06.2019 – ఎర్రగుడిపల్లి మరియు ఎర్రబల్లి గ్రామము, పులివెందుల మండలం – భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 19(7) క్రింద గడువు పొడిగింపు ప్రకటన

సూచిక నెం. CBRBOREQS(FRDC)/12/2017, తేది:06.06.2019 – ఎర్రగుడిపల్లి మరియు ఎర్రబల్లి గ్రామము, పులివెందుల మండలం – భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 19(7) క్రింద గడువు పొడిగింపు ప్రకటన
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
సూచిక నెం. CBRBOREQS(FRDC)/12/2017, తేది:06.06.2019 – ఎర్రగుడిపల్లి మరియు ఎర్రబల్లి గ్రామము, పులివెందుల మండలం – భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 19(7) క్రింద గడువు పొడిగింపు ప్రకటన

భూసేకరణ – ఎర్రగుడిపల్లి మరియు ఎర్రబల్లి గ్రామము, పులివెందుల మండలంలో సర్వే నెం. 17/1బి1,224/2 మొ.నవి. విస్తీర్ణం 2.40 ఎకరముల భూమి సి.బి.ఆర్. కుడి కాలువ క్రింద  సి.బి.ఆర్. ప్రధాన కాలువ నుండి ఎర్రబల్లి ట్యాంకు వరకు  భూసేకరణ నిమిత్తం  జారీ చేయబడిన ప్రాథమిక ప్రకటన 13.06.2019 నాటికి గడువు ముగియుచున్నది. కావున భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 19(7) క్రింద 12 నెలల (13.06.2019 నుండి 12.06.2020) గడువు పొడిగింపు ప్రకటన జారీ చేయడమైనది.

13/06/2019 31/10/2027 చూడు (240 KB)