ముగించు

సూచిక నెం. సి/64185/2017, తేది: 17.05.2019 – చిలంకూరు గ్రామము, ఎర్రగుంట్ల మండలం – భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 25 క్రింద గడువు పొడిగింపు ప్రకటన

సూచిక నెం. సి/64185/2017, తేది: 17.05.2019 – చిలంకూరు గ్రామము, ఎర్రగుంట్ల మండలం – భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 25 క్రింద గడువు పొడిగింపు ప్రకటన
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
సూచిక నెం. సి/64185/2017, తేది: 17.05.2019 – చిలంకూరు గ్రామము, ఎర్రగుంట్ల మండలం – భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 25 క్రింద గడువు పొడిగింపు ప్రకటన

భూసేకరణ – చిలంకూరు  గ్రామము, ఎర్రగుంట్ల మండలంలోని భూములు జి.ఎన్.ఎస్.ఎస్. ప్రాజెక్టు క్రింద  కర్చుకుంటపల్లి మైనర్ కి.మీ. 0.000 నుండి 3.150 వరకు OT @ కి.మీ. 2.870, ప్యాకేజి-II, ఫేస్-I వామికొండసాగర్ రిజర్వాయర్  ఎడమ ప్రధాన కాలువ కొరకు  భూసేకరణ నిమిత్తం  జారీ చేయబడిన ప్రాథమిక ప్రకటన మరియు డిక్లరేషన్  29.05.2019 నాటికి గడువు ముగియుచున్నది. కావున భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 25 క్రింద 6 నెలల (29.05.2019 నుండి 28.11.2019 వరకు) గడువు పొడిగింపు ప్రకటన జారీ చేయడమైనది.

29/05/2019 31/10/2027 చూడు (258 KB)