ముగించు

సూచిక నెం. సి/296/2018, తేది: 11.09.2019 – పెద్దదాసరిపల్లి గ్రామము, పెండ్లిమర్రి మండలం – భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 19(7) క్రింద గడువు పొడిగింపు ప్రకటన.

సూచిక నెం. సి/296/2018, తేది: 11.09.2019 – పెద్దదాసరిపల్లి గ్రామము, పెండ్లిమర్రి మండలం – భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 19(7) క్రింద గడువు పొడిగింపు ప్రకటన.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
సూచిక నెం. సి/296/2018, తేది: 11.09.2019 – పెద్దదాసరిపల్లి గ్రామము, పెండ్లిమర్రి మండలం – భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 19(7) క్రింద గడువు పొడిగింపు ప్రకటన.

భూసేకరణ – జి.ఎన్.ఎస్.ఎస్., యూనిట్-2, కడప – పెద్దదాసరిపల్లి గ్రామము, పెండ్లిమర్రి మండలంలో సర్వే నెం. 287/1A, 288/1 మొ.నవి. విస్తీర్ణం 2.47 ఎకరముల భూమి జి.ఎన్.ఎస్.ఎస్. ప్రాజెక్టు క్రింద  కి.మీ.66.150 నుండి 96.500 వరకు జి.ఎన్.ఎస్.ఎస్. ప్రధాన కాలువ కొరకు భూసేకరణ నిమిత్తం  జారీ చేయబడిన ప్రాథమిక ప్రకటన 18.09.2019 నాటికి గడువు ముగియుచున్నది. కావున భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 19(7) క్రింద 6 నెలల (18.09.2019 నుండి 17.03.2020) గడువు పొడిగింపు ప్రకటన జారీ చేయడమైనది.

18/09/2019 17/03/2020 చూడు (3 MB)