ముగించు

సూచిక నెం. సి/116/2018, తేది: 11.03.2019 – యు.రాజుపల్లి గ్రామము, వి.ఎన్.పల్లి మండలం – భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 25 క్రింద గడువు పొడిగింపు ప్రకటన

సూచిక నెం. సి/116/2018, తేది: 11.03.2019 – యు.రాజుపల్లి గ్రామము, వి.ఎన్.పల్లి మండలం – భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 25 క్రింద గడువు పొడిగింపు ప్రకటన
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
సూచిక నెం. సి/116/2018, తేది: 11.03.2019 – యు.రాజుపల్లి గ్రామము, వి.ఎన్.పల్లి మండలం – భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 25 క్రింద గడువు పొడిగింపు ప్రకటన

భూసేకరణ –  యు.రాజుపల్లి గ్రామము, వి.ఎన్.పల్లి మండలంలోని భూములు జి.ఎన్.ఎస్.ఎస్. ఫేస్-II క్రింద  CM&CD పనుల నిర్మాణములను కలుపుకొని    కి.మీ. 66.550 నుండి  కి.మీ. 68.330  వరకు జి.ఎన్.ఎస్.ఎస్.  ప్రధాన కాలువ కొరకు భూసేకరణ నిమిత్తం  జారీ చేయబడిన ప్రాథమిక ప్రకటన 24.03.2019 నాటికి గడువు ముగియుచున్నది. కావున భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 25 క్రింద 12 నెలల (24.03.2019 నుండి 23.03.2020 వరకు) గడువు పొడిగింపు ప్రకటన జారీ చేయడమైనది.

24/03/2019 23/03/2020 చూడు (243 KB)