ముగించు

సూచిక నెం. బి /04/2017, తేది: 12.1 1 .2019 – గొడ్డుమర్రి గ్రామము యల్లనూరు మండలం – భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 25 క్రింద గడువు పొడిగింపు ప్రకటన

సూచిక నెం. బి /04/2017, తేది: 12.1 1 .2019 – గొడ్డుమర్రి గ్రామము యల్లనూరు మండలం – భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 25 క్రింద గడువు పొడిగింపు ప్రకటన
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
సూచిక నెం. బి /04/2017, తేది: 12.1 1 .2019 – గొడ్డుమర్రి గ్రామము యల్లనూరు మండలం – భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 25 క్రింద గడువు పొడిగింపు ప్రకటన

భూసేకరణ –జి.ఎన్.ఎస్.ఎస్., యూనిట్-3 – గొడ్డుమర్రి  గ్రామము  యల్లనూరు      మండలంలో ప్రజాహిత కార్యాలకు అనగా       అక్వి జేషన్   అఫ్ లాండ్స్  ఫర్  కన్స్ట్రక్షన్   అఫ్  న్యూ అని కట్  ఫోర్ శూ శ్యురు  ఏరియా  అండర్  జి యాన్ యస్ యస్  ప్రాజెక్ట్  అక్రోస్స్  చిత్రావతి  రివర్   గొడ్డుమర్రి  అని కట్        కు భూసేకరణ నిమిత్తం జారీ చేయబడిన డిక్లరేషన్ 19.11. 2019 నాటికి గడువు ముగియుచున్నది. కావున భూసేకరణలో సముచిత పరిహారము మరియు పారదర్శకత, పునరావాస, పునరాశ్రయ హక్కు చట్టం-2013 లోని సెక్షన్ 25 క్రింద 12 నెలల (19.11. 2019 నుండి 18.11. 2020 వరకు) గడువు పొడిగింపు ప్రకటన జారీ చేయడమైనది.

19/11/2019 31/12/2027 చూడు (1 MB)