ముగించు

వైయస్ఆర్ డిస్ట్రిక్ట్, కడప -2021 లో షెడ్యూల్డ్ కాస్ట్ / షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ కోసం కేటాయించిన బ్యాక్ లాగ్ వేకన్సిస్ కోసం ఆఫీస్ సబార్డినేట్ / వాచ్మన్ / ఆఫీస్ వాచెర్ యొక్క పోస్టులకు రిక్రూట్మెంట్

వైయస్ఆర్ డిస్ట్రిక్ట్, కడప -2021 లో షెడ్యూల్డ్ కాస్ట్ / షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ కోసం కేటాయించిన బ్యాక్ లాగ్ వేకన్సిస్ కోసం ఆఫీస్ సబార్డినేట్ / వాచ్మన్ / ఆఫీస్ వాచెర్ యొక్క పోస్టులకు రిక్రూట్మెంట్
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
వైయస్ఆర్ డిస్ట్రిక్ట్, కడప -2021 లో షెడ్యూల్డ్ కాస్ట్ / షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ కోసం కేటాయించిన బ్యాక్ లాగ్ వేకన్సిస్ కోసం ఆఫీస్ సబార్డినేట్ / వాచ్మన్ / ఆఫీస్ వాచెర్ యొక్క పోస్టులకు రిక్రూట్మెంట్ 05/07/2021 12/07/2021 చూడు (362 KB) notification (2 MB)