ముగించు

విఆర్‌డిఎల్ ల్యాబ్, మైక్రోబయాలజీ విభాగం, కడప మెడికల్ కాలేజీలో ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ పోస్టుకు ఇచ్చిన ప్రెస్ నోట్ యొక్క మార్పు

విఆర్‌డిఎల్ ల్యాబ్, మైక్రోబయాలజీ విభాగం, కడప మెడికల్ కాలేజీలో ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ పోస్టుకు ఇచ్చిన ప్రెస్ నోట్ యొక్క మార్పు
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
విఆర్‌డిఎల్ ల్యాబ్, మైక్రోబయాలజీ విభాగం, కడప మెడికల్ కాలేజీలో ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ పోస్టుకు ఇచ్చిన ప్రెస్ నోట్ యొక్క మార్పు 17/08/2020 18/08/2020 చూడు (95 KB)