ముగించు

వాచ్ మాన్, ఆఫీస్ సబార్డినేట్, ట్రేసర్, ల్యాబ్ టెక్నీషియన్, రికార్డ్ అసిస్టెంట్, బిల్ కలెక్టర్ పోస్టుల కోసం అభ్యర్థుల వివరాలను చూపిస్తూ స్టేట్మెంట్.

వాచ్ మాన్, ఆఫీస్ సబార్డినేట్, ట్రేసర్, ల్యాబ్ టెక్నీషియన్, రికార్డ్ అసిస్టెంట్, బిల్ కలెక్టర్ పోస్టుల కోసం అభ్యర్థుల వివరాలను చూపిస్తూ స్టేట్మెంట్.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
వాచ్ మాన్, ఆఫీస్ సబార్డినేట్, ట్రేసర్, ల్యాబ్ టెక్నీషియన్, రికార్డ్ అసిస్టెంట్, బిల్ కలెక్టర్ పోస్టుల కోసం అభ్యర్థుల వివరాలను చూపిస్తూ స్టేట్మెంట్. 04/07/2019 31/08/2019 చూడు (7 MB) OHCATEGORY1 (6 MB) OHCATEGORY2 (6 MB) VH CATEGORY (5 MB)