ముగించు

వివరాల ధృవీకరణ కోసం 1 వ దశలో COVID-19 వ్యాక్సిన్ స్వీకరించడానికి కోవిన్ పోర్టల్‌లో చేరిన ఆరోగ్య సంరక్షణ కార్మికుల జాబితా – 13-01-2021

వివరాల ధృవీకరణ కోసం 1 వ దశలో COVID-19 వ్యాక్సిన్ స్వీకరించడానికి కోవిన్ పోర్టల్‌లో చేరిన ఆరోగ్య సంరక్షణ కార్మికుల జాబితా – 13-01-2021
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
వివరాల ధృవీకరణ కోసం 1 వ దశలో COVID-19 వ్యాక్సిన్ స్వీకరించడానికి కోవిన్ పోర్టల్‌లో చేరిన ఆరోగ్య సంరక్షణ కార్మికుల జాబితా – 13-01-2021 11/01/2021 30/04/2021 చూడు (4 MB)