ముగించు

రిక్రూట్‌మెంట్ – YSR జిల్లా – జిల్లాలోని UPHC యొక్క డివిజన్‌లోని వార్డు సెక్రటేరియట్‌లో ASHA వర్కర్ల పోస్టుల భర్తీ – ప్రోస్పెక్టస్, దరఖాస్తు ఫారమ్ & ఖాళీల జాబితా.

రిక్రూట్‌మెంట్ – YSR జిల్లా – జిల్లాలోని UPHC యొక్క డివిజన్‌లోని వార్డు సెక్రటేరియట్‌లో ASHA వర్కర్ల పోస్టుల భర్తీ – ప్రోస్పెక్టస్, దరఖాస్తు ఫారమ్ & ఖాళీల జాబితా.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
రిక్రూట్‌మెంట్ – YSR జిల్లా – జిల్లాలోని UPHC యొక్క డివిజన్‌లోని వార్డు సెక్రటేరియట్‌లో ASHA వర్కర్ల పోస్టుల భర్తీ – ప్రోస్పెక్టస్, దరఖాస్తు ఫారమ్ & ఖాళీల జాబితా. 08/12/2021 13/12/2021 చూడు (193 KB) Provisional Merit list of ASHA (677 KB)