ముగించు

మెడికల్ ఆఫీసర్ (ఎన్‌హెచ్‌ఎం), మెడికల్ ఆఫీసర్ (యుపిహెచ్‌సి), ఎపిడెమియాలజిస్ట్, స్టాఫ్ నర్స్ (24×7), స్టాఫ్ నర్స్ (ఇతర కార్యక్రమాలు) మరియు ప్రెస్ నోట్ ఎంపిక జాబితాలు

మెడికల్ ఆఫీసర్ (ఎన్‌హెచ్‌ఎం), మెడికల్ ఆఫీసర్ (యుపిహెచ్‌సి), ఎపిడెమియాలజిస్ట్, స్టాఫ్ నర్స్ (24×7), స్టాఫ్ నర్స్ (ఇతర కార్యక్రమాలు) మరియు ప్రెస్ నోట్ ఎంపిక జాబితాలు
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
మెడికల్ ఆఫీసర్ (ఎన్‌హెచ్‌ఎం), మెడికల్ ఆఫీసర్ (యుపిహెచ్‌సి), ఎపిడెమియాలజిస్ట్, స్టాఫ్ నర్స్ (24×7), స్టాఫ్ నర్స్ (ఇతర కార్యక్రమాలు) మరియు ప్రెస్ నోట్ ఎంపిక జాబితాలు 30/06/2021 02/07/2021 చూడు (612 KB) Epidemiologist (879 KB) Medical Officer (NHM) (2 MB) Medical Officer (UPHCs) (3 MB) Staff Nurse (24×7) (4 MB) Staff Nurse (Other Programmes) (9 MB)