ముగించు

ఫారం A(2) ఆమోదించబడింది – కమలాపురం నుంచి అయ్యవారిపల్లి రోడ్డు – కమలాపురం మండలం

ఫారం A(2) ఆమోదించబడింది – కమలాపురం నుంచి అయ్యవారిపల్లి రోడ్డు – కమలాపురం మండలం
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
ఫారం A(2) ఆమోదించబడింది – కమలాపురం నుంచి అయ్యవారిపల్లి రోడ్డు – కమలాపురం మండలం 23/05/2022 31/12/2027 చూడు (1 MB)