ముగించు

పిఎన్ (ఫారం-సి) జిల్లా ఆమోదించింది. కలెక్టర్, కడప మరియు గెజిట్ నెంబర్ 1488 మరియు 1489 తేదీ 09.06.2021

పిఎన్ (ఫారం-సి) జిల్లా ఆమోదించింది. కలెక్టర్, కడప మరియు గెజిట్ నెంబర్ 1488 మరియు 1489 తేదీ 09.06.2021
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
పిఎన్ (ఫారం-సి) జిల్లా ఆమోదించింది. కలెక్టర్, కడప మరియు గెజిట్ నెంబర్ 1488 మరియు 1489 తేదీ 09.06.2021 22/06/2021 30/06/2028 చూడు (436 KB) Gazette (348 KB)