ముగించు

నోటిఫికేషన్ నెంబర్ 07/2020 ప్రకారం కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన ప్రెస్ నోట్, ఫైనల్ మెరిట్ జాబితా, ఎంపిక జాబితా మరియు పరిగణించని యుపిహెచ్‌సి మెడికల్ ఆఫీసర్ల జాబిత , డిఎం అండ్ హెచ్‌ఓ, కడప

నోటిఫికేషన్ నెంబర్ 07/2020 ప్రకారం కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన ప్రెస్ నోట్, ఫైనల్ మెరిట్ జాబితా, ఎంపిక జాబితా మరియు పరిగణించని యుపిహెచ్‌సి మెడికల్ ఆఫీసర్ల జాబిత , డిఎం అండ్ హెచ్‌ఓ, కడప
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
నోటిఫికేషన్ నెంబర్ 07/2020 ప్రకారం కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన ప్రెస్ నోట్, ఫైనల్ మెరిట్ జాబితా, ఎంపిక జాబితా మరియు పరిగణించని యుపిహెచ్‌సి మెడికల్ ఆఫీసర్ల జాబిత , డిఎం అండ్ హెచ్‌ఓ, కడప 19/01/2021 20/01/2021 చూడు (298 KB) Final Merit List of UHC MO (7 MB) Selection List of UHC MO (1 MB) Not Considered List of UHC MO (628 KB)