ముగించు

దేవగుడిపల్లి యొక్క ఆర్డీఓ నోటిఫికేషన్

దేవగుడిపల్లి యొక్క ఆర్డీఓ నోటిఫికేషన్
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
దేవగుడిపల్లి యొక్క ఆర్డీఓ నోటిఫికేషన్ 05/10/2019 01/10/2027 చూడు (5 MB) RDOKDP-VI B approved copy Devagudipalli (8 MB) RDOKDP-Gazette Form – C Devagudipalli (672 KB) RDOKDP-VI B approved copy Devagudipalli (8 MB)