ముగించు

జిజిహెచ్ హాస్పిటల్, కడప – రాడిగ్రాఫర్లు మరియు చైల్డ్ సైకాలజిస్ట్, దరఖాస్తు ఫారం మరియు రేడియోగ్రాఫర్స్ యొక్క తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా

జిజిహెచ్ హాస్పిటల్, కడప – రాడిగ్రాఫర్లు మరియు చైల్డ్ సైకాలజిస్ట్, దరఖాస్తు ఫారం మరియు రేడియోగ్రాఫర్స్ యొక్క తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
జిజిహెచ్ హాస్పిటల్, కడప – రాడిగ్రాఫర్లు మరియు చైల్డ్ సైకాలజిస్ట్, దరఖాస్తు ఫారం మరియు రేడియోగ్రాఫర్స్ యొక్క తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా 06/11/2020 12/11/2020 చూడు (131 KB) Provisionl List Radiographer (181 KB) Application (235 KB) Corrigendam (51 KB) Notification of Radiographers (258 KB)