ముగించు

గెజిట్ నెం.7, తేది: 12.02.2020 – పెద్ద కుడాల గ్రామము, లింగాల మండలము – (10) ఎ విభాగము మరియు 4 వ నియమము మేరకు అధ్యాయం II ,III యొక్క మినహాయింపు కోసం ప్రకటన

గెజిట్ నెం.7, తేది: 12.02.2020 – పెద్ద కుడాల గ్రామము, లింగాల మండలము – (10) ఎ విభాగము మరియు 4 వ నియమము మేరకు అధ్యాయం II ,III యొక్క మినహాయింపు కోసం ప్రకటన
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
గెజిట్ నెం.7, తేది: 12.02.2020 – పెద్ద కుడాల గ్రామము, లింగాల మండలము – (10) ఎ విభాగము మరియు 4 వ నియమము మేరకు అధ్యాయం II ,III యొక్క మినహాయింపు కోసం ప్రకటన

భూసేకరణ – కడప జిల్లా లింగాల మండలము, పెద్ద కుడాల  గ్రామము నందు ప్రజా ప్రయోజనం దృష్ట్యా చట్టం లోని  అధ్యాయము II మరియు అధ్యాయము III లోని నియమాల నుండి చిత్రావతి  బ్యాలన్సింగ్  రిజర్వాయర్  కుడి కాలువ క్రింద లింగాల మండలం పెద్ద కుడాల గ్రామములో మైనర్-2 తవ్వకం ఏర్పాటు (10) ఎ విభాగము మరియు 4 వ నియమము మేరకు అధ్యాయం II ,III యొక్క మినహాయింపు కోసం ప్రకటన మంజూరు చేయడమైనది.

12/02/2020 31/12/2027 చూడు (822 KB)