ముగించు

గెజిట్ నెం.61, తేది: 20.11.2019 – ఎల్లారెడ్డిపల్లి ,చిన్నచెప్పలి మరియు అలిదెన గ్రామములు – కమలాపురం , వీరపునాయుని పల్లి మండలములు – డిక్లరేషన్ .

గెజిట్ నెం.61, తేది: 20.11.2019 – ఎల్లారెడ్డిపల్లి ,చిన్నచెప్పలి మరియు అలిదెన గ్రామములు – కమలాపురం , వీరపునాయుని పల్లి మండలములు – డిక్లరేషన్ .
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
గెజిట్ నెం.61, తేది: 20.11.2019 – ఎల్లారెడ్డిపల్లి ,చిన్నచెప్పలి మరియు అలిదెన గ్రామములు – కమలాపురం , వీరపునాయుని పల్లి మండలములు – డిక్లరేషన్ .

కడప జిల్లా కమలాపురం మండలం మరియు వీరపునాయుని పల్లె మండలము లోని యల్లారెడ్డిపల్లి, చిన్నచెప్పలి మరియు అలిదెన గ్రామములో ప్రజా ప్రయోజనమునకై ఫేజ్-1, ప్యాకేజ్-2 లో గల అనగా గాలేరు నగరి సుజల స్రవంతి సర్వరాయ సాగర్ కుడి ప్రధాన కాలువకు క్రింద కనపరచిన డిస్త్రిబ్యూటర్ల నిర్మాణము కొరకు  షెడ్యూల్-I: 16R డిస్త్రిబ్యూటరి కి.లో 3.305 నుండి 5.541 కి.లో కొరకు 10.09 ఎకరముల పట్టా భూముల కొరకు యల్లారెడ్డి పల్లి గ్రామము కమలాపురం మండలము. షెడ్యూల్-II: 17L డిస్త్రిబ్యూటరి కి.లో 0.770 నుండి 1.625 కి.లో వరకు టి. ఈ ఓ టీ @ 16.650 కి.లో కొరకు  4.18 ఎకరముల పట్టా భూముల కొరకు చిన్న చెప్పలి గ్రామము కమలాపురం మండలము మరియు 4.96 ఎకరముల పట్టా భూముల కొరకు అలిదెన గ్రామము వీరపునాయుని పల్లి మండలము, మొత్తం వెరసి (10.09+4.18+4.96) = 19.23 ఎకరముల పట్టా భూములు భూమిపనులకు గాను సమకూర్చు నిమిత్తం భూసేకరణ అవసరమైయున్నదని ప్రకటించుచూ, ఇదే చట్టములోని విభాగము 15 మేరకు, ఆసక్తి గల వ్యక్తులను విచారించి ఎటువంటి అభ్యంతరములు లేవనియు మరియు రిక్వయరింగ్ బాడి, అనగా కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్, యస్.కే.డి జి.యన్.ఎస్.ఎస్., డివిజన్, కడప వారు సదరు భూసేకరణకు కావలసిన నిధులు ఆన్లైన్ చేసినందు వలన ఈ క్రింద కనపరచిన షెడ్యూల్ దాఖలా భూములకు డిక్లరేషన్ ఇవ్వడమైనది.

20/11/2019 31/12/2027 చూడు (430 KB)