ముగించు

గెజిట్ నెం.25, తేది: 12.05.2020 – చిన్న చెప్పలి మరియు యల్లారెడ్డి పల్లి గ్రామములు , కమలాపురం మండలం,కడప జిల్లా – డిక్లరేషన్

గెజిట్ నెం.25, తేది: 12.05.2020 – చిన్న చెప్పలి మరియు యల్లారెడ్డి పల్లి గ్రామములు , కమలాపురం మండలం,కడప జిల్లా – డిక్లరేషన్
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
గెజిట్ నెం.25, తేది: 12.05.2020 – చిన్న చెప్పలి మరియు యల్లారెడ్డి పల్లి గ్రామములు , కమలాపురం మండలం,కడప జిల్లా – డిక్లరేషన్

కడప జిల్లా కమలాపురం మండలము లోని చిన్న చెప్పలి మరియు యల్లారెడ్డి పల్లి గ్రామములలో ప్రజా ప్రయోజనమునకై ఫేజ్-1, ప్యాకేజ్-2 లో గల అనగా గాలేరు నగరి సుజల స్రవంతి ప్రాజెక్ట్, సర్వరాజ సాగర్ కుడి ప్రధాన కాలువకు క్రింద కనపరచిన డిస్త్రిబ్యూటరీ నిర్మాణము కొరకు 1 యల్ 16 ఆర్ డిస్త్రిబ్యూటరి కి.మీ. 0.000 నుండి 2.600 కి.మీ. వరకు 9.51 ఎకరముల పట్టా భూములు పనులకు గాను సమకూర్చు నిమిత్తం భూసేకరణ అవసరమైయున్నదని ప్రకటించుచూ, ఇదే చట్టములోని విభాగము 15 మేరకు, ఆసక్తి గల వ్యక్తులను విచారించి ఎటువంటి అభ్యంతరములు లేవనియు మరియు రిక్వయరింగ్ బాడి, అనగా కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్, యస్.కే.డి జి.యన్.ఎస్.ఎస్., డివిజన్, కడప వారు సదరు భూసేకరణకు కావలసిన నిధులు ఆన్లైన్ చేసినందు వలన ఈ క్రింద కనపరచిన షెడ్యూల్ దాఖలా భూములకు డిక్లరేషన్ ఇవ్వడమైనది

12/05/2020 31/12/2027 చూడు (902 KB)