ముగించు

గెజిట్ నెం.14, తేది: 14.02.2020 – గొట్లూరు గ్రామము , చాగలమర్రి మండలం,కర్నూలు జిల్లా – డిక్లరేషన్

గెజిట్ నెం.14, తేది: 14.02.2020 – గొట్లూరు గ్రామము , చాగలమర్రి మండలం,కర్నూలు జిల్లా – డిక్లరేషన్
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
గెజిట్ నెం.14, తేది: 14.02.2020 – గొట్లూరు గ్రామము , చాగలమర్రి మండలం,కర్నూలు జిల్లా – డిక్లరేషన్

కర్నూల్ జిల్లా చాగలమర్రి మండలములోని గొట్లూరు గ్రామము నందు ఎ.203.81 సెంట్లు భూమిని ప్రజారహిత కార్యాలకు అనగా రాజోలి రిజర్వాయర్ నిర్మాణము కొరకు,భూసేకరణ అవసరమైయున్నదని ప్రకటించుచూ,ఇదే చట్టములోని విభాగము 15 మేరకు,ఆ సక్తి గల వ్యక్తులను విచారించి ఎటువంటి అభ్యంతరములు లేవనియూ మరియు రికవ్యయింగ్ బాడి,అనగా కార్యనిర్వాహక ఇంగినీర్, టి.జి.పి డివిజన్, ఆళ్లగడ్డ వారు సదరు భూసేకరణ కావలసిన నిధులు డిపాజిట్ (ఆన్ లైన్) చేసినందువలన ఈ క్రింద కనపరచిన షేడ్యూల్డు ధాకలా భూములకు డిక్లరేషన్ ఇవ్వడమైనది

14/02/2020 31/12/2027 చూడు (445 KB)