ముగించు

గెజిట్ నెం.12, తేది: 14.02.2020 – రాజోలి గ్రామము , చాగలమర్రి మండలం,కర్నూలు జిల్లా – డిక్లరేషన్

గెజిట్ నెం.12, తేది: 14.02.2020 – రాజోలి గ్రామము , చాగలమర్రి మండలం,కర్నూలు జిల్లా – డిక్లరేషన్
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
గెజిట్ నెం.12, తేది: 14.02.2020 – రాజోలి గ్రామము , చాగలమర్రి మండలం,కర్నూలు జిల్లా – డిక్లరేషన్

కర్నూల్  జిల్లా  రాజోలి గ్రామము, రీచ్ – 2, చాగలమర్రి మండలము క్రింద ప్రజా ప్రయోజనమునకై  అనగా రాజోలి జలాశయం నిర్మాణము కొరకు తెలుగు గంగ ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణము క్రింద 69.42 ఎకరముల పనులకు గాను సమకూర్చు నిమిత్తం భూసేకరణ అవసరమైయున్నదని ప్రకటించుచూ, ఇదే చట్టములోని విభాగము 15 మేరకు, ఆసక్తి గల వ్యక్తులను విచారించి ఎటువంటి అభ్యంతరములు లేవనియు మరియు రిక్వయరింగ్ బాడి, అనగా కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్, టి.జి.పి. డివిజన్, ఆళ్లగడ్డ వారు సదరు భూసేకరణకు కావలసిన నిధులు డిపాజిటు (ఆన్లైన్) చేసినందు వలన ఈ క్రింద కనపరచిన షెడ్యూల్ దాఖలా భూములకు డిక్లరేషన్ ఇవ్వడమైనది

14/02/2020 31/12/2027 చూడు (332 KB)