ముగించు

గెజిట్ నెం.10 తేది: 29.03.2019 – సూచిక నెం. CBRBOREQS(FRDC)/08/2018 – వేల్పుల మరియు వేముల గ్రామములు, వేముల మండలం – డిక్లరేషన్

గెజిట్ నెం.10 తేది: 29.03.2019 – సూచిక నెం. CBRBOREQS(FRDC)/08/2018 – వేల్పుల మరియు వేముల గ్రామములు, వేముల మండలం – డిక్లరేషన్
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
గెజిట్ నెం.10 తేది: 29.03.2019 – సూచిక నెం. CBRBOREQS(FRDC)/08/2018 – వేల్పుల మరియు వేముల గ్రామములు, వేముల మండలం – డిక్లరేషన్

భూసేకరణ – కడప జిల్లా,  వేముల  మండలం, వేల్పుల మరియు వేముల గ్రామముల నందు  ప్రజా ప్రయోజనమునకై  అనగా నాయని చెరువు ఫీదర్ ఛానల్ నిర్మాణము కొరకు సి.బి.ఆర్. కుడి కాలువ  కొరకు 15.04 ఎకరముల భూమి కావలెనని ప్రత్యేక కలెక్టర్ (భూసేకరణ), గాలేరు నగరి సుజల స్రవంతి, కడప వారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము భావించినందున 2013వ సంవత్సరము ౩౦వ చట్టం వలన భూసేకరణ, పునరావాసం, పునఃస్థాపనలో న్యాయ పరమైన నష్టపరిహారం పొందే హక్కు, పారదర్శకత చట్టంలోని సెక్షన్ 19(1) నిబంధనల ననుసరించి డిక్లరేషన్  మంజూరు చేయడమైనది.

29/03/2019 31/12/2027 చూడు (682 KB)