ముగించు

గెజిట్ నెం.03, తేది: 12.01.2020 –ఉప్పలూరు, (రీచ్-3) గ్రామము , పెద్దముడియం మండలం, వై.ఎస్.ఆర్. కడప జిల్లా – ప్రాధమిక ప్రకటన

గెజిట్ నెం.03, తేది: 12.01.2020 –ఉప్పలూరు, (రీచ్-3) గ్రామము , పెద్దముడియం మండలం, వై.ఎస్.ఆర్. కడప జిల్లా – ప్రాధమిక ప్రకటన
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
గెజిట్ నెం.03, తేది: 12.01.2020 –ఉప్పలూరు, (రీచ్-3) గ్రామము , పెద్దముడియం మండలం, వై.ఎస్.ఆర్. కడప జిల్లా – ప్రాధమిక ప్రకటన

కడప జిల్లా పెద్దముడియం మండలం, ఉప్పలూరు, (రీచ్-III) గ్రామములో ప్రజా ప్రయోజనమునకై  అనగా రాజోలి రిజర్వాయర్ నిర్మాణ నిమిత్తం 113.77  ఎకరముల భూమి కావలయునని ప్రత్యేక కలెక్టరు (భూసేకరణ), గాలేరు నగరి సుజల స్రవంతి, కడప వారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము భావించినందున 2013వ సంవత్సరము ౩౦వ చట్టం వలన భూసేకరణ, పునరావాసం, పునఃస్థాపనలో న్యాయ పరమైన నష్టపరిహారం పొందే హక్కు, పారదర్శకత చట్టంలోని సెక్షన్ 11(1)నిబంధనలననుసరించి ప్రాధమిక ప్రకటన జారీ చేయడమైనది.

12/01/2021 31/12/2027 చూడు (1 MB)