ముగించు

వివిధ పోస్టుల కోసం గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్, కడప యొక్క రిక్రూట్మెంట్ నోటిఫికేషన్

వివిధ పోస్టుల కోసం గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్, కడప యొక్క రిక్రూట్మెంట్ నోటిఫికేషన్
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
వివిధ పోస్టుల కోసం గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్, కడప యొక్క రిక్రూట్మెంట్ నోటిఫికేషన్ 24/07/2020 31/07/2020 చూడు (428 KB) APPLICATION FORM (328 KB)