ముగించు

కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ పోస్టుకు అనుబంధ నియామకాలు – డిఎంహెచ్‌ఓ, kadapa

కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ పోస్టుకు అనుబంధ నియామకాలు – డిఎంహెచ్‌ఓ, kadapa
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ పోస్టుకు అనుబంధ నియామకాలు – డిఎంహెచ్‌ఓ, kadapa 15/05/2020 30/06/2020 చూడు (166 KB) NOTIFICATION & APPLICATION 05-15-2020 (1) (256 KB)