ముగించు

కడప, వైయస్ఆర్ జిల్లాలోని జిల్లా చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ యూనిట్ మరియు స్పెషల్ అడాప్షన్ ఏజెన్సీ (సిసు గ్రుహా) లో ఖాళీగా ఉన్న పోస్టులకు నియామకాలు.

కడప, వైయస్ఆర్ జిల్లాలోని జిల్లా చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ యూనిట్ మరియు స్పెషల్ అడాప్షన్ ఏజెన్సీ (సిసు గ్రుహా) లో ఖాళీగా ఉన్న పోస్టులకు నియామకాలు.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
కడప, వైయస్ఆర్ జిల్లాలోని జిల్లా చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ యూనిట్ మరియు స్పెషల్ అడాప్షన్ ఏజెన్సీ (సిసు గ్రుహా) లో ఖాళీగా ఉన్న పోస్టులకు నియామకాలు. 11/06/2020 16/06/2020 చూడు (2 MB)