ముగించు

కడప జిల్లా మెడికల్ అండ్ హెల్త్ ఆఫీసర్ నియంత్రణలో కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన స్టాఫ్ నర్స్, ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ జూనియర్ II మరియు ఫార్మసిస్ట్ గ్రేడ్ II స్థానాలకు నియామకానికి అర్హత గల అభ్యర్థుల నుండి దరఖాస్తులు ఆహ్వానించబడ్డాయి.

కడప జిల్లా మెడికల్ అండ్ హెల్త్ ఆఫీసర్ నియంత్రణలో కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన స్టాఫ్ నర్స్, ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ జూనియర్ II మరియు ఫార్మసిస్ట్ గ్రేడ్ II స్థానాలకు నియామకానికి అర్హత గల అభ్యర్థుల నుండి దరఖాస్తులు ఆహ్వానించబడ్డాయి.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
కడప జిల్లా మెడికల్ అండ్ హెల్త్ ఆఫీసర్ నియంత్రణలో కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన స్టాఫ్ నర్స్, ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ జూనియర్ II మరియు ఫార్మసిస్ట్ గ్రేడ్ II స్థానాలకు నియామకానికి అర్హత గల అభ్యర్థుల నుండి దరఖాస్తులు ఆహ్వానించబడ్డాయి. 29/06/2020 22/07/2020 చూడు (158 KB) Application (144 KB) ప్రకటన (205 KB)