ముగించు

కడపలోని DM&HO నియంత్రణలో కాంట్రాక్ట్ బేసిస్‌పై స్టాఫ్ నర్స్, ల్యాబ్-టెక్నీషియన్ Gr-II మరియు ఫామ్రాసిస్ట్ Gr-II పోస్టుల కోసం రివిజెడ్ తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా

కడపలోని DM&HO నియంత్రణలో కాంట్రాక్ట్ బేసిస్‌పై స్టాఫ్ నర్స్, ల్యాబ్-టెక్నీషియన్ Gr-II మరియు ఫామ్రాసిస్ట్ Gr-II పోస్టుల కోసం రివిజెడ్ తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
కడపలోని DM&HO నియంత్రణలో కాంట్రాక్ట్ బేసిస్‌పై స్టాఫ్ నర్స్, ల్యాబ్-టెక్నీషియన్ Gr-II మరియు ఫామ్రాసిస్ట్ Gr-II పోస్టుల కోసం రివిజెడ్ తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా 17/08/2020 18/08/2020 చూడు (294 KB) Pharmacist Revised Provisional Merit List (3 MB) Lab-Technician Revised Provisional Merit List (1 MB) Staff Nurse Revised Provisional Merit List (4 MB)