ముగించు

కడపలోని జిడిసిహెచ్ లో ట్యూటర్ పోస్టుకు తుది మెరిట్ లిస్ట్, ప్రొవిజనల్ సెలక్షన్ లిస్ట్

కడపలోని జిడిసిహెచ్ లో ట్యూటర్ పోస్టుకు తుది మెరిట్ లిస్ట్, ప్రొవిజనల్ సెలక్షన్ లిస్ట్
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
కడపలోని జిడిసిహెచ్ లో ట్యూటర్ పోస్టుకు తుది మెరిట్ లిస్ట్, ప్రొవిజనల్ సెలక్షన్ లిస్ట్ 03/06/2022 15/06/2022 చూడు (6 MB) Tutor-Sl.List20220602051247 (786 KB)