ముగించు

ఏరియా హాస్పిటల్, పులివెందుల, డిసిహెచ్ఎస్, కడప నియంత్రణలో పనిచేయడానికి ఆరు పోస్టుల తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా

ఏరియా హాస్పిటల్, పులివెందుల, డిసిహెచ్ఎస్, కడప నియంత్రణలో పనిచేయడానికి ఆరు పోస్టుల తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
ఏరియా హాస్పిటల్, పులివెందుల, డిసిహెచ్ఎస్, కడప నియంత్రణలో పనిచేయడానికి ఆరు పోస్టుల తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా 04/07/2021 08/07/2021 చూడు (177 KB) RADIO GRAPHER Provisional merit list (192 KB) OPHTHALMIC ASST REFRACTIONIST Provisional merit list (161 KB) AUDIOMETRY TECHNICIAN Provisional merit list (198 KB) DENTAL ASST DENTAL TECHNICIAN DENTAL HYGIENIST Provisional merit list (171 KB) OT ASSISTANT Provisional merit list (248 KB) PHYSIOTHERAPIST Provisional merit list (291 KB)